CHIẾN ĐẤU HOẶC SINH TỒN

Chống lại đại dịch zombie và chiến đấu cùng các người chơi khác.

CỘNG ĐỒNG

Đội ngũ phát triển & Ban quản trị thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn nhỏ và hỗ trợ người chơi.